Jednodruhová káva: V čem spočívají její výhody?

V rámci kávového průmyslu se v průběhu času vytvořila celá řada vlastních názvů a označení, které mnohdy nemusí být nezasvěceným kávovým konzumentům tak úplně známé. Pokud také při návštěvách kavárny váháte, co znamenají označení jako single origin nebo single farm, pak jste tu správně. V rámci tohoto článku vám totiž jednotlivé druhy kávy představíme o něco detailněji. 

Co znamená single origin? 

Přestože do češtiny by se toto spojení jistě dalo přeložit také, v praxi se velmi často setkáte s používáním originálního anglického názvu, který zní single origin. V každém případě byste měli vědět, že těmito dvěma slovy se označuje káva, která pochází od jednoho výrobce, z jedné odrůdy arabiky, případně z jednoho konkrétního regionu. V rámci bližší specifikace se pak můžete setkat i s pojmy jako je single farm označující původ kávy v rámci jediné farmy nebo single estate, které může označovat i různé kooperace v rámci farem. Specifickým segmentem pak jsou tzv. mikroloty, které transparentnost o původu kávy dotahují do absolutna. Těm jsme se však věnovali detailněji v rámci našeho samostatného článku

jednodruhová káva 1

Proč je to důležité? 

Tím, že se budete vyhledávat tyto tzv. single origin kávy, si zajistíte mnohem větší transparentnost. Pokud si kupujete například kávu v supermarketu, jedná se o blend (směs) mnoha různých káv z řady odlišných plantáží, které by při ideálním zpracování a optimálním stupni pražení pravděpodobně měli lehce odlišné chuťové profily. Jakmile si však vyberete třeba zmiňovanou single farm kávu, jedná se o zrna pocházející z jedné plantáže a jejich chuť tak může být mnohem více rozmanitá oproti chuťově dost unifikovaným a často nadmíru praženým kávám ze supermarketu. 

Jaký je vztah mezi těmito pojmy? 

Ačkoliv tyto pojmy mohou znít na první pohled podobně, ve skutečnosti jsou mezi nimi poměrně značné rozdíly. To, že je káva single farm neznamená, že pochází z jednoho konkrétního druhu arabiky. Ba naopak – na kávových farmách mnohdy můžete najít více různých odrůd arabiky poblíž sebe, protože každá může mít lehce odlišné požadavky na teplotu a další faktory, takže každý rok může být lehce odlišná produkce. Single farm káva tak stále může být z více odrůd arabiky. Single origin pak znamená, že je káva z nějakého konkrétního regionu – zatímco někdo uvádí opravdu specifické oblasti, někde se můžete setkat jen s označením konkrétního původu země. To je případ i naší nabídky čerstvých káv, kde máme nabízené arabiky rozčleněné přesně podle země původu. Znamená to tedy, že například arabika z Etiopie není například kombinací různých káv z více zemí. 

jednodruhová káva 2

Na jakou chuť se těšit? 

Různé druhy single origin kávy stále nabízí velmi různorodé chuťové profily. Například káva z africké Etiopie bude chutnat úplně jinak, než brazilská Facenda. Zásadní rozdíl však je, že se jedná o kávy z jedné země, což znamená, že kávovníky rostly v půdách s podobným složením, absorbovaly podobné množství vláhy a celkově byly jejich klimatické podmínky dost podobné. Nemísí se tak navzájem různé druhy kávy, ale nechají se vyniknout přirozené vlastnosti káv z dané lokality. Když se tak podíváte na jednotlivé kávy z naší zmiňované nabídky čerstvých káv, najdete mezi nimi značné rozdíly v chuťových profilech. Už víte, které dáte přednost?