Informace o zpracování osobních údajů pro zákazníky

Správce osobních údajů:      Pavel Kymlička., Latino Café ®, IČ 43726038, se sídlem Veletržní 590/43, Praha 7

Kontaktní údaje správce:      Pavel Kymlička, Latino Café ®, telefon: 266 711 195, email: info@kava-arabica.cz

Účel zpracování osobních údajů:

 • registrace na e-shopech kava-arabica.cz nebo www.cajova-zahrada.cz
 • zpracování objednávek, dodání objednaného zboží a všechny záležitosti s tím spojené
 • marketingová komunikace
 • vyřízení dotazů a připomínek, zjištění spokojenosti s nákupem, diskuse u produktů


Právní základ
zpracování osobních údajů:

 • souhlas pro výše uvedené účely
 • oprávněný zájem správce pro účely dodání zboží, zaslání relevantního obchodního sdělení zákazníkovi


Poskytování osobních údajů je smluvním požadavkem, aby bylo možné naplnit účely dle souhlasu i oprávněného zájmu správce.

Poskytnutí osobních údajů je

 • povinné pro vyřízení objednávky a marketingové účely
 • dobrovolné pro hodnocení prodávajícího, e-shopu a zboží, příspěvky do diskuse a připomínky.

 
OBECNÁ PRÁVA:

 • máte právo získat přístup ke svým osobním údajům, tedy získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány; pokud ano, máte právo získat přístup k těmto údajům a dalším konkrétním informacím
 • máte právo na opravu svých zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů.
 • máte právo na výmaz osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • máte právo na omezení zpracování osobních údajů v zákonem stanovených případech
 • můžete získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a můžete předat své osobní údaje jinému správci
 • kdykoli můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, čímž nebude dotčena zákonnost zpracování před tímto odvoláním
 • máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva


ZVLÁŠTNÍ PRÁVO:

 • máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Po vznesení námitky nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány


Osobní údaje mohou být ověřovány nebo získávány i z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, registry propojené přes aplikaci ARES Ministerstva financí).

Osobní údaje jsou zpracovávány dle zákonných požadavků po dobu 10 let od vyřízení poslední objednávky.

K zabezpečení osobních údajů správce přijal vhodná technická a organizační opatření a přístup k nim mají pouze pověřené osoby.

Po uplynutí doby uchování osobních údajů budou tyto údaje vymazány.