Potvrzeno! Pití kávy prodlužuje život

Káva může prodlužovat život. Píše se to ve dvou studiích, které byly zveřejněny na stránkách Annals of Internal Medicine.

Jedna z nich je prvním rozsáhlým evropským výzkumem, do něhož bylo zapojeno přes 520 tisíc účastníků z deseti evropských zemí. Zabývala se souvislostmi mezi konzumací kávy a rizikem úmrtnosti a podepsalo se pod ni 48 vědců z celého světa, píše italský deník La Repubblica.

Druhá studie je americká a její hlavní autorkou je Wendy Setiawanová z Univerzity Jižní Kalifornie. Zabývala se zkoumáním souvislostí mezi pitím kávy a úmrtností na vzorku 185 Afroameričanů, Latinoameričanů a Američanů japonského a kavkazského původu. Obě studie prokázaly, že příznivé účinky kávy jsou si podobné u všech etnik. Ve srovnání s těmi, kdo kávu nepijí, je u těch, kdo vypijí jeden šálek (235 mililitrů) denně, o 12 procent nižší nebezpečí úmrtí na všechny choroby (srdeční nemoci, rakovinu, mrtvici, cukrovku a dýchací problémy či problémy s ledvinami). Ještě lepší je pít tři šálky oblíbeného druhu kávy denně: pak se riziko úmrtí ve srovnání s těmi, kdo kávu nepijí, snižuje o 18 procent.

Evropská studie, kterou řídil epidemiolog Marc Gunter, zahrnovala 521 330 účastníků starších pětatřiceti let z Itálie, Dánska, Francie, Německa, Řecka, Nizozemska, Norska, Velké Británie, Španělska a Švédska. Sledované osoby vyplňovaly dotazníky po dobu 16 let, za kterou jich 41 693 zemřelo.

Jak je možné vysvětlit pozitivní účinky kávy? "Káva obsahuje četné složky, jako jsou polyfenoly, silné přírodní antioxidanty, kyseliny chlorogenické a diterpeny, které jsou přítomné v hroznech a rostlinných balzámech. To vše má antioxidační účinky," řekl listu La Repubblica Marc Gunter.

Největší blahodárný účinek má káva na trávicí ústrojí. Oproti těm, kdo kávu nepijí, mají ti, kdo vypijí denně více než tři šálky, o 59 procent nižší riziko úmrtí na nemoci trávicí soustavy, jde-li o muže, a o 40 nižší, jde-li o ženu. "Kdo pije kávu, má rovněž lepší enzymatický profil jater. Navíc je konzumace kávy spojena s lepší kontrolou glukózy a nižší mírou zánětlivosti v organismu. Kdo pije kávu, má nižší hodnoty C-reaktivního proteinu, který je markerem zánětu. To vše přispívá k vysvětlení, proč mají pijáci kávy nižší riziko úmrtnosti," uvádí Marc Gunter.

"Spojitost mezi kávou a sníženým rizikem smrti byla zjištěna nezávisle na přítomnosti kofeinu v konzumované kávě. Soudíme, že ozdravný efekt tedy mají jiné látky obsažené v kávě," vysvětluje Gunter.

Studie Marca Guntera a Wendy Setiawanové nejsou jediné, které se zabývaly souvislostmi mezi kávou a zdravím. "V posledních dvou či třech letech se na toto téma uskutečnily rozsáhlé výzkumy zejména ve Spojených státech a v Japonsku, které rovněž prokázaly, že je konzumace kávy spojena s nižší úmrtností ve středním i pokročilém věku," uvádí ředitel School of Public Health při Imperial College v Londýně Elio Riboli, spoluautor studie Marca Guntera. "V naší studii jsme učinili krok vpřed, protože jsme prokázali, že káva má ochranný účinek, pokud jde o trávicí ústrojí a kardiovaskulární systém," dodává.

Antioxidační účinek souhlasí s tím, co bylo zjištěno již v Itálii. Ve studiích Národního ústavu pro výživu v Římě vedených před několika lety se srovnávaly konzumace ovoce a zeleniny s pitím kávy. Ukázalo se, že dva či tři šálky kávy denně mají antioxidační účinek srovnatelný, a možná i větší než konzumace porce ovoce a zeleniny třikrát denně," říká Elio Riboli

Zdroj: Týden.cz